Vuoden 2017 maksuprosentit ja matkakustannukset

Vuoden 2017 lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksut sekä verovapaat matkakustannusten korvaukset.

Lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksuprosentit vuonna 2017

Työnantajan osuus:

  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,08%
  • Tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee toimialoittain ja vakuutusyhtiöittäin, toimialasta riippuen n. 0,5% – 9,5% palkkasummasta.

Työntekijän osuus:

  • YEL-maksu 0,0% – 25,10%
  • Ennakonpidätys verokortin mukaisesti
  • Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 1,58% (sisältyy ennakonpidätykseen)

Verovapaat matkakulujen korvaukset vuonna 2017:

 • Kotimaan kokopäiväraha 41,00€ (työmatka yli 10 tuntia)
 • Kotimaan osapäiväraha 19,00€ (työmatka yli 6 tuntia)
 • Kilometrikorvaus 0,41€
 • Yömatkaraha 12,00 € (Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 – 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta).
 • Ateriakorvaus 10,25€ (Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan).