Vuoden 2018 maksuprosentit ja matkakustannukset

Vuoden 2018 lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksut sekä verovapaat matkakustannusten korvaukset.

Lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksuprosentit vuonna 2018

Työnantajan osuus:

  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 0,86 %
  • Laskutuspalvelun ottama vapaaehtoinen tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee toimialoittain ja vakuutusyhtiöittäin,                       
   toimialasta riippuen n. 0,8 % – 8,00 % palkkasummasta.

Työntekijän osuus:

  • YEL-maksu 0,0 % – 25,60 %
  • Ennakonpidätys verokortin mukaisesti
  • Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 1,53 % (sisältyy ennakonpidätykseen)

Verovapaat matkakulujen korvaukset vuonna 2018:

 • Kotimaan kokopäiväraha 42,00 € (työmatka yli 10 tuntia)
 • Kotimaan osapäiväraha 19,00 € (työmatka yli 6 tuntia)
 • Kilometrikorvaus 0,42 €
 • Yömatkaraha 12,00 € (Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 – 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta).
 • Ateriakorvaus 10,50 € (Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan).