Vuoden 2022 maksuprosentit ja matkakustannukset

Vuoden 2022 lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksut sekä verovapaat matkakustannusten korvaukset.

Lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksuprosentit vuonna 2021

Työnantajan osuus:

  • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,34 % (peritään jos kevytyrittäjä on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen)

Työntekijän osuus:

  • YEL-maksu 0,0 % – 25,60 %
  • Ennakonpidätys verokortin mukaisesti

Verovapaat matkakulujen korvaukset vuonna 2022:

 • Kotimaan kokopäiväraha 45,00 € (työmatka yli 10 tuntia)
 • Kotimaan osapäiväraha 20,00 € (työmatka yli 6 tuntia)
 • Kilometrikorvaus 0,46 €
 • Yömatkaraha 13,00 € (Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00 – 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta).
 • Ateriakorvaus 11,25 € (Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan).

Matkakustannusten vähennykset ennen ennakonpidätystä 

Kilometrikorvaus 0,25 euroa / km
Kokopäiväraha (yli 10 h) 45 euroa
Osapäiväraha (yli 6 h) 20 euroa
Ateriakorvaus 11,25 euroa