Vuoden 2023 maksuprosentit ja matkakustannukset

Vuoden 2023 lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksut sekä verovapaat matkakustannusten korvaukset.

Lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksuprosentit vuonna 2023

Työnantajan osuus:

    • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,53 % (peritään jos kevytyrittäjä on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen)                                       (1,34 % vuonna 2022).

Työntekijän osuus:

    • YEL-maksu 0,0 % – 25,60 %
    • Ennakonpidätys verokortin mukaisesti

Verovapaat matkakulujen korvaukset vuonna 2023:

  • Kotimaan kokopäiväraha 48,00 € (työmatka yli 10 tuntia) (45,00 € v. 2022)
  • Kotimaan osapäiväraha 22,00 € (työmatka yli 6 tuntia) (20,00 € v. 2022)
  • Kilometrikorvaus 0,53 € (0,46 € v. 2022)
  • Ateriakorvaus 12,00 € (11,25 € v.2022) (Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan).