Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus

1.1.2016 voimaan tulleen lakimuutosten vuoksi laskutuspalveluiden kautta itsensä työllistävät henkilöt ovat työttömyysturvan suhteen yrittäjiä. Tähän liittyen samaa tulkintaa sovelletaan vuonna 2018 myös lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. Tämän vuoksi laskutuspalvelun kautta itsensä työllistävät henkilöt eivät voi enää kuulua laskutuspalveluyrityksen työtapaturmavakuutukseen.

Olemme ottaneet LähiTapiolasta mahdollisimman lähelle vanhaa työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutusta olevan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen, joka korvaa Finjobin kautta tehdyssä työssä sattuneet tapaturmat. Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on voimassa Finjob Oy:n laskuttamassa työssä ja näihin töihin liittyvillä välittömillä työmatkoilla. Toisin kuin lakisääteinen tapaturmavakuutus, vapaaehtoinen tapaturmavakuutus ei kata ammattitauteja.

Vakuutus ei poista mahdollista työtapaturmavakuutus – ja ammattitautilain mukaista vakuuttamisvelvollisuutta eikä korvaa vakuutustapahtumaa, josta olisi oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen.

Ryhmähenkivakuutuksen tilalle on otettu tapaturmavakuutukseen sisältyvä kuolemantapausturva, joka korvaa vakuutetun kuollessa sovitun vakuutusmäärän vakuutetun omaisille. Korvausta tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ei makseta alle 18-vuotiaille eikä 70 vuotta täyttäneille henkilöille. Päivärahaturva on 40 €/päivä. Päivärahaturvan omavastuuaika on 0 päivää. Korvausta maksetaan korkeintaan 365 päivää.

Vakuutus sisältää hoitoturvan, päivärahaturvan, invaliditeettiturvan ja kuolinturvan.

Vakuutus korvaa työtapaturmia seuraavien vakuutusehtojen mukaisesti:

Tapaturmavakuutuksen ehdot vuonna 2022

Vakuutus sisältää hoitokuluturvan, päivärahaturvan, invaliditeettiturvan ja kuolintapausturvan.

Vakuutus korvaa työtapaturmia seuraavien vakuutusehtojen mukaisesti:

Hoitokulut, tapaturma

Vakuutusmäärä: 5100 €

Omavastuu: 0 €

Hoitokulun korvausaika: Tapaturman aiheuttamia hoitokuluja korvataan enintään kolmen vuoden ajan tapaturman sattumispäivästä.

Päivärahaturva

Vakuutusmäärä / päivä: 40 €

Omavastuuaika: 0  päivää

Korvausaika: Päivärahaa maksetaan enintään 365 päivältä. Korvausta tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ei makseta alle 18-vuotiaille eikä 70 vuotta täyttäneille henkilöille.

Invaliditeettiturva, pysyvä haitta

Vakuutusmäärä: Korkeintaan 20.000 €

Kuolemantapausturva

Vakuutusmäärä: 5000 €