Vuoden 2023 maksuprosentit ja matkakustannukset

Vuoden 2023 lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksut sekä verovapaat matkakustannusten korvaukset.

Lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksuprosentit vuonna 2021

Työnantajan osuus:

    • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,53 % (peritään jos kevytyrittäjä on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen)

Työntekijän osuus:

    • YEL-maksu 0,0 % – 25,60 %
    • Ennakonpidätys verokortin mukaisesti

Verovapaat matkakulujen korvaukset vuonna 2022:

  • Kotimaan kokopäiväraha 48,00 € (työmatka yli 10 tuntia)
  • Kotimaan osapäiväraha 22,00 € (työmatka yli 6 tuntia)
  • Kilometrikorvaus 0,53 €
  • Ateriakorvaus 12,00 € (Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan).