Kuinka palkka muodostuu?

Tässä esimerkki siitä kuinka palkka voi muodostua,
erilaisia vaihtoehtoja voi kokeilla myös palkkalaskurilla.

Vuoden 2020 lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksuprosentit voit tarkistaa linkistä:
https://finjob.fi/palkkalaskuri/vuoden-2020-maksuprosentit-matkakustannukset/

Olet sopinut urakkapalkkasummaksi kaikkine kuluineen toimeksiantajasi kanssa 1000 euroa,
jonka lisäksi toimeksiantajasi on luvannut maksaa tarvikekulusi ja päivärahat, koska jöudut yöpymään työskentelypaikkakunnalla.
Joudut ostamaan työstä johtuvia tarvikkeita 100 eurolla. Urakka kestää viisi päivää.

Lähetät meille laskutuspyynnön työsuorituksestasi. Laskutuksen yhteydessä ilmoitat
laskuun lisättävän arvonlisäveron, joka on pääsääntöisesti 24%.
Poikkeuksia ovat esim. liikuntapalvelut (10%), taiteellinen toiminta (0%) ja rakennusalalla käytetty käänteinen alv (0%).
Ilmoitat meille matkalaskulla kokopäivärahat ja tarvikkeista aiheutuneet kulut,  joista lähetät meille kuitit.

Laskun kokonaissumma on = urakkapalkka 1000e + tarvikkeet 100e + kokopäivärahat (5*42e) 210e = 1310e + 314,40e (alv 24%) = yht. 1624,40 euroa.

Saamme suorituksen laskusta, 1624,40 euroa sisältäen arvonlisäveron 24%, arvonlisäveron osuuden tilitämme verottajalle.

Laskutuksesta tarvikkeiden ja matkakulujen osuus ei ole sairausvakuutusmaksun, ennakonpidätyksen tai tapaturmavakuutusmaksun alaista tuloa.

Bruttotuloksi tulee 1310 euroa (alv 0%)  – 310 euroa = 1000 euroa
Ennakonpidätysprosentti on työn suorittajalla 10 %.

1000 euroa – 10 % vero 100 euroa = nettotulo 900 euroa
Nettotulosta vähennetään palkkiomme – 52,40 euroa (4% * 1310e)

Sairausvakuutusmaksu 1,34 + alv 24 %= -16,62 euroa

Tapaturmavakuutusmaksu esim. 2,0 % = – 20,0 euroa

Yhteensä nettotulosta tehtävä vähennys on  ennakonpidätyksen lisäksi – 89,02 euroa.

1000 euroa – 100 euroa – 89,02 euroa = netto 810,98 euroa

Lisäksi maksetaan tarvikkeet ja matkakulut, eli työnsuorittan tilille maksetaan:

810,98 euroa + tarvikkeet 100 euroa + kokopäivärahat 210 euroa = yht. 1120,98 euroa.