Kuinka palkka muodostuu?

Tässä esimerkki siitä kuinka palkka voi muodostua,
erilaisia vaihtoehtoja voi kokeilla myös palkkalaskurilla.

Vuoden 2023 lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksuprosentit voit tarkistaa linkistä:

Vuoden 2023 maksuprosentit ja matkakustannukset

Olet sopinut urakkapalkkasummaksi kaikkine kuluineen toimeksiantajasi kanssa 1000 euroa,
jonka lisäksi toimeksiantajasi on luvannut maksaa päivärahat, koska joudut yöpymään työskentelypaikkakunnalla.
Urakka kestää viisi päivää.

Lähetät meille laskutuspyynnön työsuorituksestasi. Laskutuksen yhteydessä ilmoitat
laskuun lisättävän arvonlisäveron, joka on pääsääntöisesti 24%.
Poikkeuksia ovat esim. liikuntapalvelut (10%), esiintyvän taiteilijan palkkio (0%) ja rakennusalalla käytetty käänteinen alv (0%).

Ilmoitat meille matkalaskulla kokopäivärahat ja laskutat ne asiakkaaltasi.

Laskun kokonaissumma on = urakkapalkka 1000 € + kokopäivärahat (5*48 € ) 240 € = 1240 € + (alv 24%) = yht. 1537,60 €.

Saamme suorituksen laskusta, 1537,60 euroa sisältäen arvonlisäveron 24%, arvonlisäveron osuuden tilitämme verottajalle.

Laskutuksesta matkakulujen, palvelupalkkion ja mahdollisen sairausvakuutusmaksun osuus ei ole ennakonpidätyksen alaista (brutto)tuloa.

Bruttotuloksi tulee laskutussumma työn osuudesta 1000 euroa (alv 0%) – 4 % palvelupalkkio 49,60 euroa – sairausvakuutusmaksu 1,53 % (peritään jos olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen)  14,32 euroa = 936,08 euroa.

Ennakonpidätysprosentti on esimerkissä työn suorittajalla 10 %.

936,08 euroa – ennakonpidätys 10 % 93,61 euroa = nettotulo 842,47 euroa.

Lisäksi maksetaan matkakulut, eli työnsuorittajan tilille maksetaan:

842,47 euroa + kokopäivärahat 240 euroa = yhteensä 1082,47 euroa.