YEL-VAKUUTUKSEN OTTAMINEN JA MAKSUJEN MAKSAMINEN

YEL-VAKUUTUKSEN OTTAMINEN

Ennen YEL-vakuutuksen ottamista on sinun ensiksi arvioitava työtulollesi eli käytännössä laskutuspalvelun kautta saamallesi bruttotulolle oikea taso, tämän mukaan kertyy eläkkeesi ja määräytyy vakuutusmaksusi. 1.1.2020 alkaen vuositulo korvaa verotuksessa todetut työtulot päivärahojen määrän perusteena. Kelan maksamat päivärahat lasketaan yrittäjiltä edeltävän 12 kuukauden aikana voimassa olleiden YEL –työtulojen perusteella. On siis huomioitavaa, että mikäli olet YEL-vakuutettu, vaikutat myös itse päivärahasi tasoon määrittelemäsi YEL-työtulon myötä.

Vakuutusmaksuun vaikuttaa työtulon lisäksi se milloin ja kuinka monessa maksuerässä vakuutusmaksut maksetaan. Eläkevakuutusyhtiöt perivät maksuista vakuutusmaksukorkoa, joka on vuonna 2021 2,0%. Maksuerien määräksi voi valita 1-12 kpl. Mitä useammassa ja pienemmässä erässä maksua maksaa, sitä kalliimmaksi maksut tulevat ja edullisinta maksujen maksaminen taas on jos koko eläkemaksun pystyy maksamaan kerralla ja ensimmäisenä mahdollisena eräpäivänä. Luonnollisesti tämä ei useinkaan ole mahdollista, koska tulot jakautuvat epätasaisesti eri kuukausille, tämän vuoksi työtulon suuruus ja maksuerien määrä olisi hyvä saada mahdollisimman omaan laskutukseen ja sitä myötä palkanmaksun rytmiin sopivaksi.

Lisätietoa ja apua sopivasta työtulon tasosta ja eläkemaksuista saat meiltä, puh. 040 64 33901, info@finjob.fi

tai esimerkiksi Työeläkeyhtiö Elon asiakaspalvelusta, puh. 020 694 730.

Kun vakuutus on tullut voimaan saat vakuutusyhtiöstä sähköpostitse tunnukset verkkopalveluun ja pääset hallinnoimaan vakuutuksesi tietoja. Työtuloa voit nostaa tai laskea ilmoittamalla siitä eläkeyhtiöön, joten jos huomaat että olet arvioinut tulosi liian pieniksi tai suuriksi voit muuttaa maksutasoa kesken vuotta/tarkastelujaksoa.

Lisätietoa YEl-vakuuttamisesta löytyy Elon verkkosivuilta:

https://www.elo.fi/yrittaja/tietoa-yel-vakuutuksesta

Jos otat vakuutuksen itse tulevat laskut eläkemaksuista suoraan sinulle itsellesi, tällöin emme peri tuloistasi eläkemaksua, vaan tilitämme ennakonpidätyksen jälkeen jäävän tulon tilillesi ja maksat itse eläkevakuutusyhtiöstä saamasi laskun. Jos laskutat ja saat palkkaa esimerkiksi kuukausittain, mutta olet määritellyt maksueriksi 2 erää, täytyy sinun ottaa kuukausittain eläkemaksujen osuus syrjään, jotta saat 6 kuukauden välein tulevan vakuutusmaksulaskun maksettua.

Vakuutusmaksun ja maksuerien suuruutta voi arvioida Elon YEL-laskurilla:

https://yel-laskuri.elo.fi/

Vakuutuksen ottaminen ja vakuutusmaksujen maksaminen itse

Voit ottaa vakuutuksen itse esimerkiksi yhteistyökumppaniltamme Työeläkevakuutusyhtiö Elosta:

https://www.elo.fi/yrittaja/ota-yel-vakuutus/sahkoinen-yel-hakemus

Valtuutus Finjobille vakuutuksen ottamiseen ja/tai vakuutusmaksujen maksamiseen

Mikäli haluat voimme ottaa vakuutuksen puolestasi ja/tai maksaa vakuutusmaksut puolestasi. Tällöin eläkeyhtiö lähettää laskut Finjobille ja maksamme ne laskutuksistasi. Yel-vakuutus on henkilökohtainen ja siksi tarvitsemme tähän sinulta valtuutuksen.

Täytettävä valtakirja on kaksisivuinen, muista täyttää sen molemmat sivut. Valtakirjan löydät tiedostopankista. Täytettyäsi valtakirjan molemmat sivut allekirjoita valtakirja ja lähetä se meille, joko skannattuna sähköpostilla/tiedostopankin kautta tai kirjepostina.

Kirjeen voit lähettää osoitteella:

Finjob Oy
Kirkkokatu 37 A 25
70100 Kuopio

Eläkevakuutusyhtiö lähettää laskut meille ja maksamme ne laskutuksistasi.

HUOM! Tavoitteena on että eläkevakuutusmaksutaso olisi mahdollisimman sopiva ja että laskut eläkemaksuista tulisivat mahdollisimman yhdenmukaisessa rytmissä palkanmaksun kanssa tai että laskua varten olisi ehditty kerätä aiemmista laskuista “puskuria”, jolla lasku maksetaan. Tilanteessa, jossa eläkeyhtiön lähettämä lasku erääntyy, koska sisässä ei ole laskutusta josta sen maksaa, lähettää eläkeyhtiö viivästyskoron sisältävän muistutuslaskun. Koska vakuutus on henkilökohtainen on vakuutettu myös henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että laskut tulevat maksetuksi. Siksi vakuutusyhtiö lähettää muistutuslaskun vakuutetun omaan kotiosoitteeseen ja tällöin se on myös maksettava henkilökohtaisesti.