YEL-VAKUUTUS

YEL-VAKUUTUS

Eläkevakuuttaminen muuttuu 1.5.2017 alkaen.
Eläketurvakeskus on tehnyt päätöksen, jonka perusteella laskutuspalveluiden käyttäjät eli ns. kevytyrittäjät luokitellaan eläkevakuuttamisen kannalta yrittäjiksi 1.5.2017 alkaen. Palvelumme käyttäjät siirtyvät työntekijän eläkelaista (TyEL) yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 1.5.2017 alkaen emme pidätä palkasta lainkaan työeläkevakuutusmaksuja (TyEL).

YEL-VAKUUTUKSEN OTTAMINEN JA MAKSUJEN MAKSAMINEN

Tietoa vakuutuksen ottamisesta ja maksujen maksamisesta löytyy omalta sivultaan:

YEL-VAKUUTUKSEN OTTAMINEN JA MAKSUJEN MAKSAMINEN

YEL-VAKUUTUKSEN RAJA ON VUONNA 2021 8 063,57 euroa,
tarkastelujakso 12 kk alkaen vakuutetun toiminnan aloittamisesta, esim. 1.5.2021-30.4.2021.

Mikäli vuosittainen työtulosi kaikesta kevytyrittäjänä tehdystä työstä jää alle YEL-vakuutuksen rajan (7 958,99 euroa), ei sinun tarvitse ottaa myöskään YEL-vakuutusta, eli käytännössä tällöin sinun ei tarvitse tehdä mitään. Mikäli et halua ottaa vapaaehtoista YEL-vakuutusta, ei sinun tarvitse maksaa YEL-maksuja lainkaan. Mikäli maksuvelvollisuutta ei ole, jää palkastasi käytännössä n. 24% enemmän käteen. Mikäli 12 kuukauden tarkastelujaksolla raja kuitenkin ylittyy, olet velvollinen ottamaan myös YEL-vakuutuksen takautuvasti. Tarkastelujakso 12 kuukautta ei ole kalenterivuosi, vaan se alkaa yel-maksuvelvollisuuden alkamisesta, eli käytännössä siitä päivämäärästä kun aloitat työskentelyn Finjobin kautta.

Vastuu YEL-vakuutuksen ottamisesta on sinulle itselläsi. Jos et osaa vielä arvioida työtulojasi, voit siis ottaa eläkevakuutuksen myös jälkikäteen. Autamme YEL-vakuutusta tarvitsevia käyttäjiämme vakuutuksen ottamisessa ja vakuutusmaksujen maksamisessa. Ne joita YEL-maksuvelvollisuus koskee, tulisi YEL-vakuutus ottaa 6 kuukauden sisällä siitä, kun eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset täyttyvät.

YEL-VAKUUTTAMISEN EDELLYTYKSET

– työskentelysi ei tapahdu eläkevakuuttamisen kannalta työ- tai virkasuhteessa, tähän perustuen laskutuspalvelun kautta työllistyvää ei enää hyväksytä työeläkkeen piiriin

– olet 18–67-vuotias,

– yrittäjämäinen toimintasi on kestänyt vähintään neljä kuukautta ja

– arvioitu työtulosi on vähintään 8 063,57 euroa vuodessa.

HUOM! Kokoaikaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdyn yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on kuitenkin vapaaehtoista.

YEL-VAKUUTUSMAKSUPROSENTTI

YEL-vakuutus on lakisääteinen ja siksi prosentti on sama kaikille työeläkeyhtiöstä riippumatta. YEL-maksu on siis määrätty prosenttiosuus itse arvioimastasi YEL-työtulosta eli laskutuspalvelun kautta toimiessasi bruttopalkastasi.

Maksuprosentit vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö, vuonna 2021 YEL-maksuprosentit ovat:

18–52-vuotiailla 24,10 %

53–62-vuotiailla 25,60 %

63–67-vuotias 24,10%

ALOITTAVAN YRITTÄJÄN ALENNUS

Ensimmäistä kertaa YEL:in piirin tuleva aloittava yrittäjä saa automaattisesti 22 %:n alennuksen toiminnan ensimmäiseltä 48 kuukaudelta. Siirryttäessä TYEL-maksun piiristä YEL-maksun piiriin katsotaan yrittäjyys aloitetuksi siirtymishetkellä.

Aloittava yrittäjän prosentit:

18–52-vuotias aloittava yrittäjä 18,798 %

53–62-vuotias aloittava yrittäjä 19,968 %

63–67-vuotias aloittava yrittäjä 18,798 %

ENTÄ JOS MINULLA ON JO VOIMASSAOLEVA YEL-VAKUUTUS?

Finjobin kautta ansaitsemasi työtulot menevät myös tämän vakuutuksen piiriin, huolehdi vain siitä että arvioitu työtulosi on oikealla tasolla.

YEL-MAKSUJEN VEROVÄHENNYS

Voit vähentää maksamasi YEL-vakuutusmaksut verotuksessa täysimääräisesti.
Kun maksut vähennetään henkilökohtaisessa verotuksessa, puolisot voivat keskenään sopia,
kumman henkilökohtaisessa verotuksessa YEL-maksut vähennetään.

Lisätietoa YEL-verovähennyksestä:

https://www.veritas.fi/yrittajat/usein-kysyttya/yel-vakuutusmaksut/mita-yel-verovahennys-tarkoittaa

VAPAAEHTOINEN YEL-VAKUUTUS

YEL-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisesti, jos yrittäjä haluaa vakuuttaa itsensä, vaikka hänen YEL-työtulonsa on alle laissa
säädetyn minimirajan 7 958,99 euroa tai jos hän on työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä.

Vapaaehtoisesta YEL-vakuutuksesta karttuu eläkettä samojen sääntöjen mukaisesti kuin pakollisesta YEL-vakuutuksestakin.

Vapaaehtoista YEL-vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti. Vakuutus tulee voimaan aikaisintaan vakuutuksen hakemispäivänä.

YEL JA YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA

Laskutuspalvelujen kautta työllistyvät ns. kevytyrittäjät voivat myös vakuuttaa itsensä SYT-kassassa, kun eläkevakuuttamisen laji muuttuu 1.5.2017 työntekijän TyEL:stä yrittäjän YEL-vakuutukseen. SYT:n jäseneksi voi liittyä, jos YEL-vakuutuksen vahvistettu vuosityötulo on vähintään 12 816 €.

Lisätietoa:

Suomen yrittäjäin työttömyyskassa:

https://syt.fi/laskutusosuuskuntien-kautta-tyollistyvat-yeln-piiriin-1-5-2017-lahtien/

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa:

http://www.ayt.fi/fi/artikkelit/laskutusosuuskuntien-yrittajat-tyottomyysturvan-piiriin

YEL JA YRITTÄJÄN SOSIAALITURVA

​​​​​​​​Yrittäjän sosiaaliturva pohjautuu YEL-vakuutuksessa ilmoitettuun YEL-työtuloon.

YEL-tuloon perustuu

  • sairauspäivärahasi
  • äitiys- tai isyyspäivärahasi ja vanhempainrahasi
  • sekä työttömyysturvasi.

LYHYTKESTOINEN TYÖLLISTYMINEN YRITTÄJÄNÄ JA OMASSA TYÖSSÄ

Jos työllistyt enintään kaksi viikkoa kestävään toimeksiantosuhteessa tehtävään työhön, säilytät lähtökohtaisesti oikeutesi työttömyysetuuteen. Yritystoiminnasta saamasi tulo sovitellaan työttömyysetuuden kanssa.

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/yrittaja_tyottomyysturva/index.html

KATKOTON TYÖTTÖMYYSTURVA 

Jos siirryt palkansaajakassasta SYT-kas­saan kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä, ansioturvaasi ei tule kat­kosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.

Palkansaajasta yrittäjäksi -mahdollisuus katkottomaan työttömyysturvaan