YEL-VAKUUTUS

YEL-VAKUUTUS

YEL-VAKUUTUKSEN OTTAMINEN JA MAKSUJEN MAKSAMINEN

Tietoa vakuutuksen ottamisesta ja maksujen maksamisesta löytyy omalta sivultaan:

YEL-VAKUUTUKSEN OTTAMINEN JA MAKSUJEN MAKSAMINEN

YEL-VAKUUTUKSEN ALARAJA ON VUONNA 2024 9 010,28 euroa,
tarkastelujakso 12 kk alkaen vakuutetun toiminnan aloittamisesta, esim. 1.5.2023-30.4.2024.

Mikäli vuosittainen työtulosi kaikesta kevytyrittäjänä tehdystä työstä jää alle YEL-vakuutuksen rajan 9 010,28 euroa), ei sinun tarvitse ottaa myöskään YEL-vakuutusta, eli käytännössä tällöin sinun ei tarvitse tehdä mitään. Mikäli et halua ottaa vapaaehtoista YEL-vakuutusta, ei sinun tarvitse maksaa YEL-maksuja lainkaan. Mikäli maksuvelvollisuutta ei ole, jää palkastasi käytännössä n. 24% enemmän käteen. Mikäli 12 kuukauden tarkastelujaksolla raja kuitenkin ylittyy, olet velvollinen ottamaan myös YEL-vakuutuksen takautuvasti. Tarkastelujakso 12 kuukautta ei ole kalenterivuosi, vaan se alkaa yel-maksuvelvollisuuden alkamisesta, eli käytännössä siitä päivämäärästä kun aloitat työskentelyn Finjobin kautta.

Vastuu YEL-vakuutuksen ottamisesta on sinulle itselläsi. Jos et osaa vielä arvioida työtulojasi, voit siis ottaa eläkevakuutuksen myös jälkikäteen. Autamme YEL-vakuutusta tarvitsevia käyttäjiämme vakuutuksen ottamisessa ja vakuutusmaksujen maksamisessa. Ne joita YEL-maksuvelvollisuus koskee, tulisi YEL-vakuutus ottaa 6 kuukauden sisällä siitä, kun eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset täyttyvät.

YEL-VAKUUTTAMISEN EDELLYTYKSET

– työskentelysi ei tapahdu eläkevakuuttamisen kannalta työ- tai virkasuhteessa, tähän perustuen laskutuspalvelun kautta työllistyvää ei enää hyväksytä työeläkkeen piiriin

– olet 18–67-vuotias,

– yrittäjämäinen toimintasi on kestänyt vähintään neljä kuukautta ja

– arvioitu työtulosi on vähintään 9 010,28 euroa vuodessa.

HUOM! Kokoaikaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdyn yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on kuitenkin vapaaehtoista.

YEL-VAKUUTUSMAKSUPROSENTTI

YEL-vakuutus on lakisääteinen ja siksi prosentti on sama kaikille työeläkeyhtiöstä riippumatta. YEL-maksu on siis määrätty prosenttiosuus itse arvioimastasi YEL-työtulosta eli laskutuspalvelun kautta toimiessasi bruttopalkastasi.

Maksuprosentit vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö, vuonna 2024 YEL-maksuprosentit ovat:

18–52-vuotiailla 24,10 %

53–62-vuotiailla 25,60 %

63–67-vuotias 24,10%

ALOITTAVAN YRITTÄJÄN ALENNUS

Ensimmäistä kertaa YEL:in piirin tuleva aloittava yrittäjä saa automaattisesti 22 %:n alennuksen toiminnan ensimmäiseltä 48 kuukaudelta. Siirryttäessä TYEL-maksun piiristä YEL-maksun piiriin katsotaan yrittäjyys aloitetuksi siirtymishetkellä.

Aloittava yrittäjän prosentit:

18–52-vuotias aloittava yrittäjä 18,798 %

53–62-vuotias aloittava yrittäjä 19,968 %

63–67-vuotias aloittava yrittäjä 18,798 %

ENTÄ JOS MINULLA ON JO VOIMASSAOLEVA YEL-VAKUUTUS?

Finjobin kautta ansaitsemasi työtulot menevät myös tämän vakuutuksen piiriin, huolehdi vain siitä että arvioitu työtulosi on oikealla tasolla.

YEL-MAKSUJEN VEROVÄHENNYS

Voit vähentää maksamasi YEL-vakuutusmaksut verotuksessa täysimääräisesti.
Kun maksut vähennetään henkilökohtaisessa verotuksessa, puolisot voivat keskenään sopia,
kumman henkilökohtaisessa verotuksessa YEL-maksut vähennetään.

Lisätietoa YEL-verovähennyksestä:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/liikkeen-tai-ammatinharjoittaja/yel-maksut/

VAPAAEHTOINEN YEL-VAKUUTUS

YEL-vakuutuksen voi ottaa vapaaehtoisesti, jos yrittäjä haluaa vakuuttaa itsensä, vaikka hänen YEL-työtulonsa on alle laissa
säädetyn minimirajan 9 010,28 euroa (vuonna 2024) tai jos hän on työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä.

Vapaaehtoisesta YEL-vakuutuksesta karttuu eläkettä samojen sääntöjen mukaisesti kuin pakollisesta YEL-vakuutuksestakin.

Vapaaehtoista YEL-vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti. Vakuutus tulee voimaan aikaisintaan vakuutuksen hakemispäivänä.

YEL JA YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA

Laskutuspalvelujen kautta työllistyvät ns. kevytyrittäjät voivat myös vakuuttaa itsensä yrittäjäkassassa.

Lisätietoa: https://yrittajakassa.fi/

YEL JA YRITTÄJÄN SOSIAALITURVA

​​​​​​​​Yrittäjän sosiaaliturva pohjautuu YEL-vakuutuksessa ilmoitettuun YEL-työtuloon.

YEL-tuloon perustuu

  • sairauspäivärahasi
  • äitiys- tai isyyspäivärahasi ja vanhempainrahasi
  • sekä työttömyysturvasi.

LYHYTKESTOINEN TYÖLLISTYMINEN YRITTÄJÄNÄ JA OMASSA TYÖSSÄ

Jos työllistyt enintään kaksi viikkoa kestävään toimeksiantosuhteessa tehtävään työhön, säilytät lähtökohtaisesti oikeutesi työttömyysetuuteen. Yritystoiminnasta saamasi tulo sovitellaan työttömyysetuuden kanssa.

https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/tyottomyysturva/yrittajan-ja-itsensa-tyollistajan-tyottomyysturva