Voinko säilyttää työttömyysturvani, vaikka laskutan Finjob Oy:n kautta?

Kyllä, tietyin edellytyksin. 1.1.2016 lähtien laskutuspalvelujen kautta työskentelevät henkilöt määritellään työttömyysturvalaissa yrittäjiksi. Oikeus työttömyysturvaan määritellään sen mukaan onko työ pää- vai sivutoimista, tämän määrittelyn ja siihen liittyvän lausunnon asiasta esimerkiksi Kelaa ja työttömyyskassaa varten tekee TE-toimisto. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan:

”Ratkaisevaa arvioitaessa yritystoiminnassa työllistymistä on yritystoiminnan vaatima työmäärä. Jos työmäärä on niin suuri, että se estää kokoaikatyön vastaanottamisen, yritystoiminnassa työllistyminen on päätoimista. Arviointi perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon kaikki toiminnan työllistävyydestä saatu näyttö. Työmäärää koskeva arvio voidaan perustaa työnhakijan omaan kertomaan.”

Arviointi on siis tulkinnanvarainen, jonka vuoksi asia kannattaa aina kuitenkin varmistaa omasta TE-toimistosta. Työttömyysturvan hakemista varten on tarpeellista pitää mahdollisimman tarkkaa tuntikirjanpitoa tehdyistä töistä, jotta voi tarvittaessa todentaa työskentelyn sivutoimisuuden. Tässä merkittävänä tekijänä on siis työaika, ei  maksetun palkan suuruus. On myös syytä huomioida, että laskutusyrityksen tai muun laskutusyhteisön kautta tehty työ ei yleensä kerrytä työttömyyskassojen ansiopäivärahojen maksulle edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa.