Mikä on kevytyrittäjä, mitä on kevytyrittäjyys?

Kevytyrittäjä ei ole nimikkeellisesti virallinen työmuoto, koska lain silmissä ihminen on tällä hetkellä joko palkansaaja tai yrittäjä. Virallisemmin voidaan puhua itsensä työllistäjästä, henkilöstä joka työllistää itsensä yrittäjämäisesti laskutuspalvelun kautta.

Kevytyrittäjä hankkii itse toimeksiantajansa, tekee sovitut työt ja hoitaa laskutuksen laskutuspalvelun, kuten Finjob oy:n, kautta.

Finjob oy maksaa kevytyrittäjälle korvauksen kevytyrittäjän asiakkaalleen tekemästä työstä palkkana ja hoitaa kevytyrittäjän puolesta ennakonpidätyksen, arvonlisäveron ja tarvittaessa myös yrittäjän eläkevakuutusmaksut.