KHO:n päätös muuttaa kevytyrittäjien palkan määräytymistä

KHO on antanut päätöksen: Linkki

jonka mukaan työn suorittajan (kevytyrittäjän) veronalaista palkkaa on asiakkaan työstä laskutuspalveluyritykselle maksama korvaus, josta on vähennetty laskutuspalveluyrityksen perimä palkkio ja mahdollinen työnantajan sairausvakuutusmaksu. Päätös muuttaa verotuskäytäntöä.

Esimerkki, kun aiemmin 1000 euron laskutussummalla veronalainen bruttotulo oli 1000 euroa, josta meni:

Ennakonpidätys esim. 10 % -100 euroa, sairausvakuutusmaksu 1,53 % -15,30 euroa, palvelupalkkio 4 % -40 euroa:

Tilille maksettiin 1000 – 100 – 15,30 – 40 = 844,70 euroa.

Nyt laskenta menee siten, että alv 0 % laskutussummasta vähennetään palvelupalkkio 4 % 40 euroa, sairausvakuutusmaksu 1,53 % 14,47 euroa, jolloin veronalaiseksi bruttopalkaksi jää 1000 – 40 – 14,47 = 945,53 euroa, josta ennakonpidätys 10 % 94,55 euroa = tilille maksetaan 850,98 euroa.

Päätöksestä seuraa myös se, että työn suorittaja ei voi omassa verotuksessaan vähentää laskutuspalveluyrityksen pidättämää palkkiota ja työnantajan sairausvakuutusmaksua.

Lisätietoa: Linkki