Vuoden 2024 maksuprosentit ja matkakustannukset

Vuoden 2024 lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksut sekä verovapaat matkakustannusten korvaukset.

Lakisääteiset työnantajan ja työntekijän maksuprosentit vuonna 2024

Työnantajan osuus:

    • Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,16 % (peritään jos kevytyrittäjä on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen)                                       (1,53 % vuonna 2023).

Työntekijän osuus:

    • YEL-maksu 0,0 % – 25,60 %
    • Ennakonpidätys verokortin mukaisesti

Verovapaat matkakulujen korvaukset vuonna 2023:

  • Kotimaan kokopäiväraha 51,00 € (työmatka yli 10 tuntia) (48,00 € v. 2023)
  • Kotimaan osapäiväraha 24,00 € (työmatka yli 6 tuntia) (22,00 € v. 2023)
  • Kilometrikorvaus 0,57 € (0,53 € v. 2023)
  • Ateriakorvaus 12,75 € (12,00 € v.2023)                                                                                                                                                                              Ateriakorvaus voidaan maksaa erityisalojen  (rakennus-, maanrakennus- ja metsäala).                                                                                  Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa                                                                                                              ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

Lisätietoa kevytyrittäjien matkakuluista löytyy Verohallinnon sivuilta:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/110037/laskutuspalveluyritysten-maksamat-matkakustannusten-korvaukset/