Mitä kuluja ette voi korvata?

Voimme korvata sellaisia verovapaita matkakustannusten korvauksia (matkaliput, kilometrikorvaus, päiväraha, erityisalojen ateriakorvaus ja majoittumiskulut), jotka on laskutettu asiakkaalta ja eritelty laskulle.

Sellaiset tositteelliset tarvike- ja materiaalikulut, jotka on laskutettu asiakkaalta, voimme huomioida palkan maksussa tulonhankkimiskuluvähennyksenä.

Muita kuluja emme voi korvata.

Lisätietoa:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62252/laskutuspalveluyritysten-ja-niiden-kayttajien-verotuskysymyksia4/#9-ty%C3%B6st%C3%A4-aiheutuneiden-kustannusten-korvaaminen