Joudun hankkimaan työtä varten tarvikkeita ja materiaaleja. Voinko saada näistä kuluista korvauksen?

Sellaiset työstä aiheutuneet tarvike- ja materiaalikulut, jotka olet laskuttanut asiakkaaltasi eli eritellyt laskulle, voimme käsitellä palkan maksussa  ennakonpidätystä toimittamatta. Nämä kustannukset tulee kevytyrittäjän vaatia vielä omassa verotuksessaan vähennettäväksi tulonhankkimiskuluna.

Sellaisia tarvikekuluja joita et laskuta asiakkaalta emme voi käsitellä toimittamatta ennakonpidätystä, mutta voit hakea myös niistä tulonhankkimiskuluvähennystä.

Lisätietoa: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62252/laskutuspalveluyritysten-ja-niiden-kayttajien-verotuskysymyksia4/#9.3-ty%C3%B6n-suorittajalle-v%C3%A4litt%C3%B6m%C3%A4sti-ty%C3%B6st%C3%A4-aiheutuneet-kulut

Jotta kuluja voidaan huomioida palkan maksussa tulonhankkimiskuluna, tulee tositteet kuluista (tarvike- ja materiaaliostot, majoituskulut) lisätä laskulle laskutusjärjestelmän Kulut-osion kautta tai lähettää kuva- tai pdf-tiedostona sähköpostitse: info@finjob.fi. Kulutositteet tulee toimittaa ennen laskun lähettämistä. Ilmoita viestissä mihin laskutukseen kulut liittyvät.