Onko minut vakuutettu työsuoritukseni ajaksi (eläkevakuutus, työttömyysvakuutus, sairausvakuutus, tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus)?

Eläkevakuutus

Eläkevakuuttaminen muuttui 1.5.2017 alkaen.
Eläketurvakeskus on tehnyt päätöksen, jonka perusteella laskutuspalveluiden käyttäjät eli ns. kevytyrittäjät luokiteltiin eläkevakuuttamisen kannalta yrittäjiksi 1.5.2017 alkaen. Palvelumme käyttäjät siirtyivät työntekijän eläkelaista (TyEL) yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin. Lisätietoa YEL-vakuuttamisesta löytyy omalta sivultaan:

https://finjob.fi/usein-kysyttya/yel-vakuutus/

Lisätietoa yel-vakuutuksen ottamisesta ja maksamisesta löytyy sivulta:

YEL-VAKUUTUKSEN OTTAMINEN JA MAKSUJEN MAKSAMINEN

Sairausvakuutusmaksu

Laskutuspalveluja käyttävien kevytyrittäjien tulee maksaa sairausvakuutusmaksua, mikäli he ovat yrittäjän eläkevakuutuslain mukaan YEL-vakuuttamisvelvollisia. Vakuuttamisvelvollisuus syntyy, kun YEL-vakuuttamisen työtuloraja (8 575,45 euroa / v. 2023) ylittyy ja työskentely kestää yli neljä kuukautta. Niiltä kevytyrittäjiltä joilla YEL-vakuuttamisvelvollisuus ei täyty, ei sairausvakuutusmaksua siis peritä. Jos vakuuttamisvelvollisuus täyttyy kesken vuoden, joudumme perimään sairausvakuutusmaksun takautuvasti koko yritystoiminnan ajalta ja tilitämme sen verottajalle.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusrahaston uuden vuonna 2017 voimaan tulleen linjauksen mukaan, laskutuspalvelujen kautta itsensä työllistävien, ns. kevytyrittäjien, ei ole pakko enää maksaa työttömyysvakuutusmaksua eli työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuus poistuu. Linjaus perustuu siihen, että koska laskutuspalvelun kautta työskentelevä ei yleensä toimi työssään laskutuspalvelun johdon ja valvonnan alaisena, hän ei ole työsuhteessa laskutuspalveluun eikä siten myöskään ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen. Laskutuspalvelun kautta tehty työ ei tavanomaisesti myöskään kerrytä työssäoloehtoa, eikä tällainen yrittäjämäinen työ kuulu siksikään työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden piiriin.

Tapaturmavakuutus

Finjob Oy:llä on voimassa oleva vapaaehtoinen tapaturmavakuutus työntekijöilleen. Vakuutusyhtiönä toimii Fennia.

Vastuuvakuutus

Finjob oy:llä on toiminnalleen vastuuvakuutus. Toiminnan vastuuvakuutus korvaa vakuutetun yrityksen toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot. Vakuutus korvaa vahinkoja 1 000000 euroon saakka, vakuutusehtojen puitteissa. Vakuutus ei korvaa puutteellisesta ammattitaidosta, huolimattomuudesta tai tahallisuudesta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutuksen omavastuu on 1000 euroa, vastuuvakuutus sisältyy palvelumaksuun. Omavastuun osalta työntekijä on velvollinen maksamaan summan itse aiheuttamastaan vahingosta. Vastuuvakuutus on otettu Fenniasta.