OHJE TULONHANKKIMISKULUJEN ILMOITTAMISEEN VEROVUOSI 2020

Tiedostopankkiin on lisätty ohje siitä, kuinka ilmoitat palvelupalkkiot, sairausvakuutusmaksut, tapaturmavakuutusmaksut ja yel-vakuutusmaksut tulonhankkimiskuluna esitäytetyllä veroilmoituksella OmaVerossa. Tiedostossa on myös ohjeet siitä, kuinka ilmoitat sinulle vähennyksenä maksetut matkakulut tulonhankkimiskuluna.