Entä jos asiakas ei maksa laskua?

Mikäli asiakas ei maksa laskua voimme lähettää hänelle muistutuslaskun/-laskuja. Mikäli asiakas ei muistutuksista huolimatta maksa velkaansa, voimme siirtää saatavan perintätoimiston käsiteltäväksi. Työnsuorittaja vastaa laskutusten oikeellisuudesta ja riidattomuudesta, epäselviä ja reklamoituja laskutuksia emme voi viedä perintätoimiston käsittelyyn.

Milloin lähetätte laskun toimeksiantajalleni?

Käsittelemme laskutuspyyntöjä arkisin klo 9-16 ja lähetämme klo 15.30 mennessä saapuneet laskutukset saman päivän aikana.

Laskut lähtevät laskutusjärjestelmästä arkisin klo 18-20 välillä.

Tuleeko laskulle aina lisätä arvonlisävero?

Normaalisti laskutussummaan lisätään aina yleinen arvonlisävero 24%. Poikkeuksia ovat:

– taiteellinen toiminta 0%, esim. muusikot, näyttelijät, taiteilijat, taikurit, dj:t, karaokeisännät ja muut julkiset esiintyjät. ”ARVONLISÄVEROLAKI 45§: Veroa ei suoriteta: 1) esiintyvän taiteilijan tai muun julkisen esiintyjän ja urheilijan palkkiosta”

– käänteinen arvonlisävero 0% (käytössä rakennusalalla)

– liikuntapalvelut 10%, esim. liikunnanohjaaja, joogan ohjaaja. Alennettua verokantaa voi käyttää myös silloin kun liikuntapalvelu myydään esim. kuntosalille, joka myy palvelun eteenpäin omille asiakkailleen. Alennetun 10%:n arvonlisäveron piiriin eivät kuitenkaan kuulu personal trainer-palvelut, eikä liikunnan opettaminen. Lisätietoa liikuntapalvelujen arvonlisäverotuksesta löytyy uudesta Verohallinnon ohjeesta osoitteesta:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60609/liikuntapalvelujen-arvonlis%C3%A4verokanta2/

Laskutan matkakuluja kuten päivärahoja asiakkaaltani. Laskutanko matkakulut ilman arvonlisäveroa?

Matkakulujen arvonlisävero määräytyy ns. pääsuoritteen mukaan, eli mikä on ollut varsinainen laskulla laskutettava työ mihin matkakulut liittyvät. Yleensä siis myös laskutettaville matkakuluille kuten kilometrikorvauksille, päivärahoille jne. lisätään 24%:n arvonlisävero. Jos kuitenkin laskutettava työ on ollut 0% alv-kantaan kuuluva (esim. DJ-, karaokeisäntä- ja bändikeikat, rakennusalan käänteinen alv), niin myöskään matkakuluille ei lisätä arvonlisäveroa.

Voinko lähettää laskuja myös ulkomaille?

Laskutusjärjestelmällä voi lähettää laskuja minne päin maailmaa vain. Huomioi kuitenkin, että Euroopan ulkopuolelle kirjepostina menevien laskujen perillemeno on tavanomaista hitaampaa ja epävarmempaa.

Kuinka laadin ulkomaille lähtevän laskun?

EU-maihin lähtevä laskutus on pääsääntöisesti ja EU:n ulkopuolelle lähtevä aina arvonlisäverotonta laskutusta. Laskulle ei siis lisätä 24% arvonlisäveroa, vaan alv-kanta on 0%. Käytössä on käännetty arvonlisäverovelvollisuus, jolloin maksaja on velvollinen suorittamaan veron. Maksajalla täytyy olla voimassaoleva arvonlisäverotunniste (VAT-number) ja VAT-numero tulee lisätä laskun Y-tunnus kohtaan. Pyydä VAT-numero toimeksiantajaltasi, voit tarkistaa numeron Euroopan Komission sivulta:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fi

tai verottajalta puhelimitse tai sähköpostitse:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/ulkomaankaupan_arvonlisaverotus/arvonlis%C3%A4verotunniste/

Mikä on kevytyrittäjä, mitä on kevytyrittäjyys?

Kevytyrittäjä ei ole nimikkeellisesti virallinen työmuoto, koska lain silmissä ihminen on tällä hetkellä joko palkansaaja tai yrittäjä. Virallisemmin voidaan puhua itsensä työllistäjästä, henkilöstä joka työllistää itsensä yrittäjämäisesti laskutuspalvelun kautta.

Kevytyrittäjä hankkii itse toimeksiantajansa, tekee sovitut työt ja hoitaa laskutuksen laskutuspalvelun, kuten Finjob oy:n, kautta.

Finjob oy maksaa kevytyrittäjälle korvauksen kevytyrittäjän asiakkaalleen tekemästä työstä palkkana ja hoitaa kevytyrittäjän puolesta ennakonpidätyksen, arvonlisäveron ja tarvittaessa myös yrittäjän eläkevakuutusmaksut.