Paljonko laskutussummasta jää minulle käteen kaikkien verojen ja maksujen jälkeen?

Arvonlisäveroton laskutussumma on ennakonpidätyksen alaista bruttotuloasi (työtuloa), pl. laskuttamasi verovapaat matkulut ja muut korvattavat kulut. Ennakonpidätyksen jälkeen nettopalkasta vähennetään palkkion lisäksi tapaturmavakuutusmaksu, sairausvakuutusmaksu ja mahdollisesti yrittäjän eläkevakuutusmaksu.

Yrittäjän eläkemaksusta (YEL) lisää tietoa löytyy sivulta:

YEL-VAKUUTUS

ja vakuutuksen ottamisesta ja maksamisesta sivulta:

YEL-VAKUUTUKSEN OTTAMINEN JA MAKSUJEN MAKSAMINEN

Käteenjäävää palkkasummaa voi arvioida palkkalaskurin avulla.

Vuoden 2023 työnantajan ja työntekijän maksut ovat seuraavat:

Työnantajamaksut:

Työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,53 %

Työntekijän osuus:

YEL-maksu 0,0 % – 25,60 %
Ennakonpidätys verokortin mukaisesti

Lisäksi tietoa löytyy sivulta Kuinka palkka muodostuu.

Milloin palkka maksetaan minulle?

Ennen klo 14.00 tilimme tulleet maksusuoritukset maksetaan samana arkipäivänä, tätä myöhemmin tulleet maksut seuraavana arkiaamupäivänä,
ellei muuta ole sovittu. Voit myös pyytää palkan maksettavaksi tiettynä päivämääränä, esim. kuukauden viimeinen päivä tms.

Milloin palkka näkyy tililläni?

Eri pankkiryhmien välisessä rahansiirroissa on 1-2 päivän viive. Yleensä palkka näkyy tililläsi heti palkanmaksupäivästä seuraavana arkipäivänä, joskus harvoin viive saattaa olla 2 päivää.

Voinko kerryttää useampia laskutuksia yhdelle palkanmaksulle?

Verottajan ohjeen mukaan laskutuspalveluyrityksen on toimitettava ennakonpidätys silloin, kun palkka on nostettavissa, vaikka palkka maksettaisiin työn suorittajan toiveesta vasta myöhemmin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palkan voi konkreettisesti nostaa omalle tililleen myöhemmin kuin maksu laskusta on saatu, mutta joudumme tilittämään ennakonpidätyksen maksun saapumishetkellä voimassa olevan verokortin mukaisesti. Mikäli voimassaolevaa verokorttia ei ole, joudumme pidättämään veron 60 %:lla. Tämän vuoksi emme voi myöskään maksaa matkakuluja tai muita korvauksia jälkikäteen, vaan laskuttajan tulisi huolehtia siitä, että voimassa oleva verokortti ja laskutukseen liittyvät kulut on toimitettu ja ilmoitettu meille silloin kun lasku lähtee asiakkaalle.
Verottajan tätä koskeva ohje on luettavissa Verohallinnon sivuilta:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/62252/laskutuspalveluyritysten-ja-niiden-k%C3%A4ytt%C3%A4jien-verotuskysymyksi%C3%A4/

Saanko palkanmaksusta palkkalaskelman?

Palkkalaskelma on nähtävissä tai ladattavissa omalle laitteelle pdf-muodossa kohdasta Palkat – > Lataa maksukuitti.
Palkkalaskelman tai palkkatodistuksen saat myös erikseen pyydettäessä paperiversiona kirjeitse.

Kuinka sovin laskutussummasta toimeksiantajani kanssa?

Tee toimeksiantosopimus kirjallisena toimeksiantajasi kanssa. Huomioi laskutussummaa sovittaessa arvonlisäveron osuus sekä palkanmaksun yhteydessä perittävät työnantaja- ym. kulut. Sovi myös maksuehdoista ja laskutettavista matkakuluista, kuten kilometrikorvauksesta. Käteenjäävää palkkasummaa voi arvioida palkkalaskurin avulla.

 

Toimeksiantosopimuslomakkeen voit ladata tästä linkistä:

https://www.yritystulkki.fi/download_file/102/1234/

Voiko asiakkaani saada työstä kotitalousvähennyksen?

Kyllä voi, jos ehdot täyttyvät. Asian voi tarkistaa Verohallinnon sivuilta:

http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys

Finjob oy:n asiakkaallesi lähettämä lasku kelpaa sellaisenaan verotukseen, mikäli työn osuus on laskulla eriteltynä.
Sen sijaan tarvikkeiden ja materiaalien osuus ei kuulu kotitalousvähennykseen.
Asiakkaasi ei kuitenkaan tarvitse erillistä todistusta tms. veroilmoitukselle, vaan lasku jossa työn osuus on eritelty, riittää.

Voinko säilyttää työttömyysturvani, vaikka laskutan Finjob Oy:n kautta?

Kyllä, tietyin edellytyksin. 1.1.2016 lähtien laskutuspalvelujen kautta työskentelevät henkilöt määritellään työttömyysturvalaissa yrittäjiksi. Oikeus työttömyysturvaan määritellään sen mukaan onko työ pää- vai sivutoimista, tämän määrittelyn ja siihen liittyvän lausunnon asiasta esimerkiksi Kelaa ja työttömyyskassaa varten tekee TE-toimisto. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan:

”Ratkaisevaa arvioitaessa yritystoiminnassa työllistymistä on yritystoiminnan vaatima työmäärä. Jos työmäärä on niin suuri, että se estää kokoaikatyön vastaanottamisen, yritystoiminnassa työllistyminen on päätoimista. Arviointi perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon kaikki toiminnan työllistävyydestä saatu näyttö. Työmäärää koskeva arvio voidaan perustaa työnhakijan omaan kertomaan.”

Arviointi on siis tulkinnanvarainen, jonka vuoksi asia kannattaa aina kuitenkin varmistaa omasta TE-toimistosta. Työttömyysturvan hakemista varten on tarpeellista pitää mahdollisimman tarkkaa tuntikirjanpitoa tehdyistä töistä, jotta voi tarvittaessa todentaa työskentelyn sivutoimisuuden. Tässä merkittävänä tekijänä on siis työaika, ei  maksetun palkan suuruus. On myös syytä huomioida, että laskutusyrityksen tai muun laskutusyhteisön kautta tehty työ ei yleensä kerrytä työttömyyskassojen ansiopäivärahojen maksulle edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa.